<![CDATA[מעלה אדומים]]>Sat, 25 May 2019 20:55:41 +0300Sat, 25 May 2019 20:55:41 +0300http://www.maale-adumim.org/1800<![CDATA[מודעת אבל הרב עובדיה]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=691738AR_691738Sun, 13 Oct 2013 23:17:07 +0300<![CDATA[התייתמנו]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=691733AR_691733Sun, 13 Oct 2013 23:12:59 +0300<![CDATA[דברי נהי וקינה על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=635608AR_635608Sat, 13 Jul 2013 22:46:09 +0300<![CDATA[בנות מעלה טיול]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=630869AR_630869Wed, 03 Jul 2013 22:53:27 +0300<![CDATA[ברכת התורה לידידינו הנכבד הרה"ג מנחם גנוט שליט"א ממיסדי ומחוללי תנועות הנוער בעירנו לרגל התמנותו לכהן פאר כראש ישיבת איתרי]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=623868AR_623868Thu, 20 Jun 2013 22:43:21 +0300<![CDATA[ברכת מזל טוב לידידינו הנכבד הרב יצחק אבידני הי"ו יו"ר המועצה הדתית ומגדולי העסקנים בעירנו לרגל נישואי בנו נאור שמעון הי"ו]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=623866AR_623866Thu, 20 Jun 2013 22:41:38 +0300<![CDATA[ סעודת ההילולא לזכרו של בעל האור החיים הקדוש, ביוזמת "פורום הגבאים"]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=623863AR_623863Thu, 20 Jun 2013 22:37:34 +0300<![CDATA[מזל טוב גיטלר]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=611247AR_611247Thu, 30 May 2013 23:33:47 +0300<![CDATA[הילולת המקובל הראשון לציון רבי מרדכי אליהו זצ"ל במעלה אדומים]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=611243AR_611243Thu, 30 May 2013 23:33:00 +0300<![CDATA[מזל טוב נגארי]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=580588AR_580588Sat, 27 Apr 2013 22:22:17 +0300<![CDATA[כמידי חג הפסח - תושבי מעלה אדומים בחלוקת מצות ויין לחג]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=559854AR_559854Mon, 25 Mar 2013 11:49:36 +0200<![CDATA[מכתב הרב שטיינמן]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=527580AR_527580Mon, 11 Feb 2013 17:08:17 +0200<![CDATA[מפקד תחנת משטרת מעלה אדומים בפגישה אצל מורנו אב בית הדין הרב אברהם דויטש ]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=527559AR_527559Mon, 11 Feb 2013 16:47:29 +0200<![CDATA[מאות תלמידי הישיבה התקבצו ליום ההילולא של ה"כתב סופר" שחל השבוע]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=527553AR_527553Mon, 11 Feb 2013 16:40:12 +0200<![CDATA[בוחרים בתורה יום שכולו תורה, ותיקון שובבים ביום הבחירות בבית הכנסת הגדול אור התורה]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=527547AR_527547Mon, 11 Feb 2013 16:35:18 +0200<![CDATA[סיום מסכת ברכות נערך בבית הכנסת "ישי" בשכונת 03 בעיר]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=527545AR_527545Mon, 11 Feb 2013 16:34:56 +0200<![CDATA[עלון שיצא לאור ע"י "פורום הגבאים" לחיזוק יסוד הבית היהודי בימי השובבי"ם]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=527540AR_527540Mon, 11 Feb 2013 16:19:50 +0200<![CDATA[מסיבת חנוכה באבות ובנים דגל ראובן ורחל והפנינג ל"בנות מעלה"]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=527517AR_527517Mon, 11 Feb 2013 16:04:12 +0200<![CDATA[מאות ערכות לחג שכללו נרות חנוכה משמן זית, נרות לילדים, סופגניות וברכון מהודר חולקו לתושבי העיר]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=471445AR_471445Sun, 09 Dec 2012 00:15:34 +0200<![CDATA[אבות ובנים בנות מעלה]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=453729AR_453729Wed, 21 Nov 2012 21:10:42 +0200<![CDATA[הרב הראשי הספרדי בארגנטינה ביקר במוצאי שבת במעלה אדומים]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=453591AR_453591Wed, 21 Nov 2012 20:16:02 +0200<![CDATA[כותרת הכתבה]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=446928AR_446928Sun, 18 Nov 2012 03:01:47 +0200<![CDATA[סעודת הילולא למקובל ר' מרדכי שערבי זצ"ל במעלה אדומים]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=446922AR_446922Sun, 18 Nov 2012 02:33:26 +0200<![CDATA[בפורום הגבאים ההיסטורי הוחלט פה אחד "מחזקים את שיעורי התורה בעיר"!]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=446921AR_446921Sun, 18 Nov 2012 02:27:28 +0200<![CDATA[סיור וישיבת לשכת בית הדין במתחם הכניסה החדשה לעיר]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=446919AR_446919Sun, 18 Nov 2012 02:24:36 +0200<![CDATA[כנישתא מיוחדת נערכה במודיען עילית בהשתתפות עשרות אישי ציבור ומאות האברכים]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=446918AR_446918Sun, 18 Nov 2012 02:21:54 +0200<![CDATA[חלוקת ארבעת המינים]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=446917AR_446917Sun, 18 Nov 2012 02:15:35 +0200<![CDATA[תמונות משבועות האחרונים אבות ובנים - דגל ראובן ורחל]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=446915AR_446915Sun, 18 Nov 2012 02:11:47 +0200<![CDATA[אגרויסע הספק: 6 גיורים, 3 בריתות, חתונה ושבע ברכות • בלעדי]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=442270AR_442270Tue, 13 Nov 2012 22:09:35 +0200<![CDATA[ערב מרגש בפתיחת שירת הבקשות במעלה אדומים]]>http://www.maale-adumim.org/BRPortal/br/P102.jsp?arc=432843AR_432843Sun, 04 Nov 2012 16:36:26 +0200