יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  משתמש חדש  |  יצירת קשר  
 
 
 
 
 
 
 
תגיות: מעלה אדומים, maale adumim, ישיבת מעלה אדומים, הרב דויטש, הרב אברהם דויטש, בית דין צדק מעלה אדומים, אב בית הדין, תלמידי הכתב סופר

ומי יגדור פרצות?? כל שכונה ושכונה במעלה אדומים התנוססו להם ללא כתר קבוע בראשם, ומי יגדור את הפירצה שלא תפער את פיה בקהילה הקדושה, וכך בעצת מאורי התורה מינה ראש הישיבה בכל קהילה וקהילה בעיר רבני בתי הכנסת אשר על פיהם ישק כל דבר, אשר מכח מעמדם בבית הכנסת ישמשו גם כרבני השכונה, ובכך כח דעת התורה תנווט ותראה את דרכה של התורה בעיר. ומכרח המציאות רבו האתגרים אשר אין בכח כל רב להתמודד בנפרד, וכך חברו להם הרבנים להתאסף יחדיו לאסיפות מידי עת בעת, כשראש הישיבה בראשם, ובהם מוכרע ספיקות רבות ונגדרו תקנות גדולות מאוד. ואף עניני הכשרות ועוד כהנה וכהנה שופרו בלא הכר בזכות ישיבות אלו. כרבני בתי הכנסת מונו, הרב מנחם רנגיני כרב בית הכנסת "המרכזי", הרב יצחק סונה כרב בית הכנסת "פרי מגדים", הרב אליהו מרדכי רפאלי כרב בית הכנסת "יצחקי", הרב גדעון שרביט כרב בית הכנסת "אבני החושן" והרב רפאל ברוך טולדאנו כרב בתי הכנסת לעדת מרוקו, ועימם יחדיו נתמנו למורי הוראה הרב דוד גבאי והרב איתמר שמש, ולימים אף הרב אריה לוי והרב יששכר פויער. אין לשער ואין לתאר כמה גדל מעמדם וכחם של הרבנים מאז נתנו את מעמדם בחותם המלך, וכמה שיעורי תורה המתורגם לאלפים בכח שומעיהם נתווספו בכח זאת, כאשר יש מאות שיעורי תורה מפי הרבנים בבתי הכנסיות בעיר. מקום של כבוד רושמים לעצמם הרבנים, עת מידי פסח בפסח רושמים הם בעצמם שטרי מכירה עם אנשי עדתם ומשמשים הם כשלוחיהם מידי שנה למכור את חמצם לערל הקונם במכירה הנודעת המתקיימת בבית דין רבתי דמעלה אדומים. ולכל הוראה צריכים בית ומדוע ולמה כדי שידע כל יהודי שכל שאלה והוראה בביתו יש כתובת מסודרת, וכך הוקמו בתי ההוראה ששם משיבים הרבנים לשואליהם, ושם מחוורים כשמלה את ספיקותיהם, ויושבים הם ומפשטים ספיקות הציבור, כשבעת ערבי החגים והמועדות מתוגברים ההרכבים כפי הצורך. ואחרון חביב, הוא הרב ר' רפאל ברוך טולדאנו שליט"א שמונה לשמש כרב בבתי הכנסת לעדת מרוקו בעיר (כ- 12 במספר!!!) ומאלף את שומעיו בשיעורי תורה נפלאים בהיכלי בתי הכנסת מידי ערב בערב, ורבים השיב מעוון בכח גאונתו וחכמתו ונועם הליכותיו, וזכה לחבר ביני עמודי קרוב לעשרים ספרים בהלכה ובאגדה. אשרי העין שאלו הם מוריו